Díjak, kitüntetések

Akikre büszkék vagyunk

Újszentiván címere

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA

ÚJSZENTIVÁNÉRT DÍJ

ÚJSZENTIVÁNÉRT ÉRDEMÉREM

ÚJSZENTIVÁN IFJÚ TEHETSÉGÉÉRT DÍJ

GYÉMÁNT DIPLOMA

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

Újszentiván község Díszpolgára

Újszentiván Község Díszpolgára kitüntető cím a település önkormányzatának legnagyobb elismerése. A díszpolgári címet olyan személyek kapják, akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a település fejlődését, a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve Újszentiván tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

1997: Dr. Juhász Jánosné

1998: Vecsernyés János, Gulácsi János

1999: Dr. Károssy György, Tímár Mihály

2000: Krunity Mihály

2002: Aczkov Emil

2003: Dr. Varga István

2005: Veszelinov Dánielné

2009: Dr. Tóth László

2012: Dr. Kiss-Rigó László 

2013: Dr. Talpai János

2023: Veszelinov Mladen (BŐVEBBEN), Czékmán István (posztumusz, BŐVEBBEN)

Újszentivánért Díj

Újszentivánért Díjat az a településen élő személy kaphat, aki közösségéért kiemelkedő munkát végez több éven át oly módon, hogy a község fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkot. Tettrekészségükkel hozzájárulnak a település jó hírének öregbítéséhez, fejlődéséhez, az itt élők életkörülményeinek javításához. 

2023: Özvegy Vecsernyés Istvánné, Tamás Zsuzsanna, Kovács Ferenc, Kristó Pál, Balla Csaba, Berg Henrik

Vecsernyés Istvánné

Özvegy Vecsernyés Istvánné, Emi néni

Özvegy Vecsernyés Istvánné, Emi néni 1934-ben született Újszentivánon. Óvodába, iskolába együtt járt a sváb gyerekekkel. Dajkaként kezdett dolgozni, óvónő szeretett volna lenni, de az akkori körülmények ezt nem engedték meg. Gyermeke 1958-ban balesetet szenvedett, akit 67 éves koráig gondozott úgy, hogy egész életét becsülettel, nagy-nagy szorgalommal, kemény fizikai munkával végigdolgozta.

Szorgalmáért számos elismerést, oklevelet, dicséretet kapott. Férjével – aki 2007-ben hunyt el – sok-sok emléket adtak át, meséltek a múltról, Újszentiván életéről, történelméről. Emi néni a mai napig is mesél, ha egy-egy történettel kapcsolatban kérjük meg, hogy idézze fel emlékeit. A díjat lánya, Vecsernyés Emma vette át.

Tamás Zsuzsanna

Tamás Zsuzsanna

Tamás Zsuzsanna két munkahelyen –  a JATE Földtani és Őslénytani Tanszékén és a NAV kormánytisztviselőjeként – 43 évet dolgozott. Megkapta a Szent Máté-emlékérem ezüst fokozatát.

Az ének, a zene, a néptánc végigkísérte egész életét. Tamás Zsuzsanna 16 éve művészeti vezetője az Újszentiváni Hagyományőrzők Körének, szakmai irányításával végzi tevékenységét az egyesület dalárdája. Az együttes minden országos minősítőn arany fokozatot ért el, az Aranypáva Nagydíjat két alkalommal is megszerezte.

A hagyományőrzők, Tamás Zsuzsanna vezetésével, szinte minden újszentiváni megemlékezésen, ünnepségen részt vesznek.

Kovács Ferenc

Kovács Ferenc

Kovács Ferenc Szőregen született. Budapesten borgazdasági technikumot végzett, majd huszonhét hónapig határőrként szolgált. Leszerelése után a Dél-Alföldi Pincegazdaságnál dolgozott. A cég megszűnése után a vasútőrségnél helyezkedett el, és innen is ment nyugdíjba.

Miután megnősült, és két gyermeke megszületett, 1971-ben költözött Újszentivánra. A Hagyományőrző Népdalkörnek 2010-től tagja. Az ünnepeken, megemlékezéseken aktív tagja a dalárdának. A katolikus egyházközösségben is tevékenykedik, minden alkalommal aktívan részt vesz az új kenyér megáldása utáni kenyérosztásban, a búcsúünnepek szervezésében. Szépíti, csinosítja a templomot. Feri bácsi fáradhatatlan munkájával példát mutat a településen élőknek.

Kristó Pál

Kristó Pál

A 70 éves Kristó Pál irodagép-műszerészként végzett, majd dolgozott a Szegedi Irodagép-technikai Vállalatnál és a szegedi József Attila Tudományegyetemen, mint irodagép-műszerész és szerviztechnikus. Szakoktatói munkájáért 1988-ban miniszteri dicséretben részesült.

Újszentivánra 1988-ban költözött családjával. Ismerős volt számára a település, hiszen katonaként az újszentiváni lokátoros laktanyában szolgált. Huszonnégy éve az Újszentiván Községi Önkormányzat alkalmazottja. Elsősorban mezőőri feladatokat lát el, de besegít az önkormányzat mindennapos munkájába is. Felelősséggel látja el a rábízott teendőket, amiben tud, segít a településen élőknek, akik bizalommal fordulhatnak hozzá. Főzőtudománya pedig páratlan, több verseny győztese.

Balla Csaba

Balla Csaba

Balla Csaba a 600-as Móra Ferenc Szakmunkásképző Iskolában végzett 1984-ben. Algyőn, a Kőolajkutató Vállalatnál dolgozott 1993-ig. Ezután az újszentiváni radarszázad szerződéses állományában szolgált mint őrparancsnok. Miután 2002-ben a laktanya megszűnt, az önkormányzatnál helyezkedett el mint közmunkás, majd hat év elteltével szociális munkásként dolgozott.

Balla Csaba 2009-től mezőőri és munkairányítói munkakörben tevékenykedik az önkormányzatnál. Feladatát odaadással végzi, nincs olyan probléma, amit ne tudna megoldani. Ha kell munkaidőn kívül – akár éjszaka – is riasztható, elhárítja például a viharkárok okozta fennakadásokat. Észrevétlenül, rengeteget tesz a település biztonságáért. Igazi közösségi ember!

Berg Henrik

Berg Henrik

Berg Henrik a falu közösségi életében kezdetektől fogva részt vett. Nagyon szeretett állattartással foglalkozni, és a disznóvágás minden csínját-bínját ismerte. Számos ember kóstolhatta azokat a finomságokat, melyeket ő készített. Kakaspörköltjét is sokan ismerték.

Tagja volt az újszentiváni polgárőrségnek. A Keresztelő Szent János-templom építésénél is őt bízták meg a munkálatok felügyeletével. Négy éven át, 2006-tól önkormányzati képviselőként is a falu javát szolgálta.

A hagyományokat tisztelte, énekelni is nagyon szeretett, így nem meglepő, hogy az Újszentiváni Hagyományőrzők Körének oszlopos tagja volt. Ami számára a legfontosabb volt, az a család, a vendéglátás, a barátok és a problémák megoldása! A posztumusz díjat felesége, Berg Henrikné Marika vette át.

Újszentivánért Érdemérem

2003: Veszelinov Dánielné, Schmidt Andrea, Fekete Sándor

2004: Vukoszávlyev Mátyás

2005: Hegyközi János, Radics Ferencné, Tóth Zoltán

2006: Gulácsi Jánosné, Balogh Istvánné

2007 Dr. Juhász János

2008: Kéri Balázsné, Kiss Lajos

2009 Kristó Pál

2010: Putnik Sándor

2012: Kádár-Németh Antalné, Újszentiváni Hagyományőrzők Köre

2014: Juhász György, Szabó Károly 

ÚJSZENTIVÁN IFJÚ TEHETSÉGÉÉRT DÍJ

Az Újszentiván Ifjú Tehetsége elismerő cím adományozható a legkülönfélébb tehetségterületeken – így a tanulás, a sport, a művészet, a tudomány, a kultúra terén – kimagasló eredményt elért fiataloknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a település országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

2023: Rácz Tünde, Drágity Deján, Hallai Péter Zsolt, Krabót Bertalan, Putnik Gorán

Rácz Tünde

Rácz Tünde

Rácz Tünde a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumának tanulója. Hét éves kora óta hegedül. Kimagasló tehetsége a versenyeken is megmutatkozott, ami fokozta önbizalmát, elhivatottságát és a hegedű iránti szeretetét. Hobbija a zene világa: természetesen a hegedülés és a zongorázás.

Nyolc éve vesz részt nemzetközi hegedűversenyeken. Szólóban és vonósnégyesben is rendre első helyezésekkel örvendezteti meg szüleit, tanárait, ismerőseit. Szakmai körökben úgy vélik: Tündére szép jövő vár.

Drágity Deján

Drágity Deján

Drágity Deján a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán másodéves kémia szakos hallgató. Kimagasló tudását bizonyítja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Olimpián 1. helyezést ért el. Ilyen eredményt hatalmas munkával, szorgalmas tanulással csak zseniális elme képes elérni.

Drágity Deján nem véletlenül volt a Kutató Diákok Országos Szövetségének az alelnöke.

Az újszentiváni zseni az egyetemi kurzust követően doktorálni szeretne és minden vágya, hogy magyar és nemzetközi kutatásokban részt vegyen.

Hallai Péter Zsolt

Hallai Péter Zsolt

Hallai Péter Zsolt a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium 10-es tanulója, számára kiemelt fontosságú a sport. Hat éves korától egyesületi szinten sportol. Számtalan érem tulajdonosa. Jelenleg atletizál, a Szegedi RSC igazolt versenyzője. A diákolimpiai mezei futóversenyeken rendre első helyezéseket ért el a városi és a megyei fordulókon. Az országos döntőkben is tiszteletre méltó eredményekkel bizonyította tehetségét.

800 és 1500 méteres síkfutásban városi, megyei és régióbajnok. Péter nagyon szorgalmas, elhivatott, kitartó fiatalember.

Krabót Bertalan

Krabót Bertalan

Krabót Bertalan a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium 11-es tanulója. Sokoldalú fiatal, aki kémiából, fizikából, magyar irodalomból, történelemből kiváló eredményeket ért el a versenyeken. Közösségi munkája is példaértékű: tagja a diákszínpadnak, az iskolai újság szerkesztőségének, a szegedi dóm ifjúsági közösségnek, cserkészcsapatnak.

Tavasszal, érdemei alapján, kiválasztották Ferenc pápa előtti tanúságtételre. Óriási megtiszteltetés volt számára. Felejthetetlen, meghatározó élményben volt része Budapesten.

Putnik Gorán

Putnik Gorán

Putnik Gorán hat és fél éves kora óta sportol, jelenleg a SZAC SE Karate Budapest Egyesülettel vesz részt a versenyeken. Több nemzetközi és országos versenyt nyert 10 éves sport pályafutása alatt. Kilenc évesen már világbajnok, címét 2016-ban Dublinban megvédte. A skóciai Európa bajnokságon szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.

Tavaly kicsit korosabban, 16 évesen Firenzében ünnepelték, mint Európa bajnokot. Nem mellékesen, nyolcszoros magyar bajnok. Azt tudni kell, hogy a magyar karatésok a világ élvonalába tartoznak.

GyémánT Diploma

2023: Naszradi Józsefné

Páratlan óvónői életút

Az újszentiváni falunapi ünnepség keretében nagyon szép és nem mindennapi díszoklevél átadására is sor került. Egy olyan pedagógusi pálya elismerésének lehettek az ünneplők szemtanúi, amely példát mutat a gyerekekkel foglalkozó óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, egyáltalán mindazoknak, akik a közoktatás, a köznevelés valamilyen szintjén tevékenykednek.

Naszradi Józsefné Kovács Gizella 61 éve végzett a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. Ezért a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karától gyémántdiplomát kapott.

Az intézmény dékánja, Prof. Dr. Pap Ferenc köszöntő levelet is mellékel a díszoklevélhez.

„Jubliánsunkat az Alma Mater nevében tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük, és azt kívánjuk, hogy hűséges óvónői szolgálata legyen példaképpé a jövő nemzedékek számára. Kérjük, a továbbiakban is szeretettel és imádsággal emlékezzen a díszoklevelet kibocsátó Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógia Karára, amely 1990-ben történt újraindítása óta a magyarországi pedagógusképzés meghatározó szereplője.” (Prof. Dr. Pap Ferenc dékán)

Az ünnepségen Simon Sándorné Szeged város volt óvodai főelőadója méltatta Gizi néni páratlan óvónői életútját.

Naszradi Józsefné

Tiszta udvar, rendes ház

A Tiszta Udvar, Rendes Ház mozgalmat dr. Seres Géza ötlete nyomán indították el az 50-es évek végén, aminek az volt a célja, hogy a környezetét mindenki tartsa rendben. A kitüntető cím valódi presztízsértékkel bírt, aminek a településeken szigorú feltételei, hagyományai voltak. A portát rendben kellett tartani, nem csupán virágokkal övezni. Éppen ezért nagy becsülete volt a Tiszta Udvar, Rendes Ház táblának, és büszkén szögelte ki mindenki, aki megkapta.

Újszentiván önkormányzata a Tiszta Udvar, Rendes Ház címet 2023-ban Vozár Ferencnek és családjának adományozta. A házaspár, Erika és Ferenc még 1994-ben vásárolta Újszentivánon a Rákóczi utcai ingatlant. A telek kiválasztásánál egy szempont lebegett az ifjú pár előtt: álmaik otthonát szeretnék megvalósítani. Erika és Ferenc maximálisan elégedett életével, a kialakított élettérrel.

Vozár Ferenc és felesége, Erika

Vozár Ferenc családjának harminc éves álma vált valóra

Belépve a nagykapun ízlésesen megtervezett udvar és kert tárul a szemünk elé. A kötelező üdvözléseket követően, naná, hogy megjegyezzük és nemcsak udvariasságból:

–  Nagyon szép, szellős, tágas a kertjük. Nagyon tetszik!

– Az álmunk vált valóra – mondja Ferenc.

– A páromé az érdem – teszi hozzá Erika. – Itt mindent ő csinált: a garázst, a térkövezést, amely egy traktort is elbír, a famunkákat, a növények ültetését és az udvar közepén a nádtetős kiülőt. De még a kétszintes ház minden egyes tégláján is rajta van a férjem verítéke.

Ferenc szerényen megjegyzi: – Ahhoz, hogy ilyen legyen az összhatás, naponta dolgozni kell a kertben. Minden reggel és este várnak a növények, igénylik, hogy beszéljek hozzájuk!

Sokan azt hiszik, a kerti munka hatalmas erőfeszítés, ha ügyelünk a rendre, és nem halogatjuk az éppen időszerű teendőket, a kertészkedés sok örömöt nyújt.

– Mindig az volt az elképzelésünk, hogy különböző élettereket alakítsunk ki a házon kívül. Ezért építettük a kiülőt, a Feri által gyűjtött régiségek tárolóját, a gatyás kakas, a bóbitás tyúkok, a kacsák kifutóját, a sziklakertet és az idényjellegű veteményes kertet – sorolja Erika, aki a házban is tartja a pedáns rendet.

A pihenőkert a gondozott gyepbe illeszkedik. Gyönyörködünk és elképzeljük, hogy ilyen romantikus élettérben, milyen kellemesen tölthetjük a szabadidőnket. Gondolunk a nyáresti beszélgetésekre az illatos virágok között, a délutáni hűsölésre a nagy melegben, vagy akár az őszi és a téli kert szépségére.

– Csak azt sajnáljuk, hogy a gyerekek már kirepültek. Nagyon gyorsan eltelt 28 év, de ez az élet rendje. Örülünk, ha itt van az egy éves kisunoka, a 28 éves lányunk és a 25 éves fiunk – mondja Erika.

– Mi mindennek a pozitív oldalát nézzük – teszi hozzá Ferenc. – Szeretjük látni, ahogy a növények fejlődnek, a virágok nyílnak, a kisállatok fejlődnek, ha tiszta, szép az égbolt, de nem bánkódunk, ha esik az eső. Az a baj a világban, hogy az emberek egyre kevésbé tudnak örülni! Mi békében szeretünk élni és tudják, a Jóisten legcsodálatosabb teremtménye a nő. Mi férfiak belőlük merítünk erőt! És, ha egy olyan társra lelünk, akivel harmóniában élhetünk, mint mi Erikával, akkor minden megy a maga útján!

A kertnek lelke van, mint a szép zenének

Újszentiván

Felhasználási feltételek

©2024 ÚJSZENTIVÁN, designed by Urban Media

Polgármesteri Hivatal

6754 Újszentiván, Fő utca 7.

Telefon: + 36 62 277 021

Mobil: + 36 20 772 3557 vagy + 36 20 772 3558

E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu

KARRIER

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Hétfő
7:30 - 16:00
Kedd
nincs ügyfélfogadás
Szerda
7:30 - 17:00
Csütörtök
nincs ügyfélfogadás
Péntek
7:30 - 12:30
Loading...
Megszakítás