Szerb Ortodox Templom

Szerb Ortodox Templom

Cím: 6754 Újszentiván, Fő utca 25.

Parókus: Milicsity Szvetomir

Hagyományos bizánci rendszerű templom

 

Ortodox templomról Újszentivánon először a letelepedés kapcsán tesznek említést. Az akkori leírás kis gyékénnyel fedett fatemplomot ír le, melynek tornya és harangja még nem volt. Három ablaka és két ajtaja volt az akkori épületnek. Az akkori, Szent Györgynek szentelt templom 1849-ben, a szőregi csata kapcsán leégett. A helyi szerbek 1853. október 25-én szentelték fel új, kőből épült templomukat Az Istenanya elszenderedése ünnepnek felszentelt templom búcsúnapja augusztus 28., mely az ortodoxok által követett Julián naptárban augusztus 15-ével egyezik meg.

A templom a falu fő utcáján található, a Szeged-Szőreg felől érkező útra oltárterével fordul. Az utcaszinttől való elemelés hangsúlyozza a kis templom feltárulását. Az építés időszakában fennálló rendelkezések szerint a görögkeleti vallásúak temploma nem lehetett közvetlenül utcára nyíló – ezt a különlegesen szép adottságú teleknél a szerbek úgy oldották meg, hogy templomukat térpódiumra emelték, ami elegáns kiemelésként érvényesül ma is.

A görögkeleti templom a hagyományos bizánci alaprajzi rendszert követi: a torony alatti részen található a keresztelőkút, a vaskos pillérek között áthaladva lépünk be a templomhajóba, ahol először a nők által használt térrésze következik, melyet alacsony mellvédfal választ el a férfiak térrészétől. Az ortodox templomterek különlegessége az ikonosztáz, mely szent képek elhelyezését biztosítja és elzárja az oltárteret a hívek elől. Az ikonosztáz mögötti oltártérben középen áll az oltárasztal, északra tőle az előkészületi tér, délre a diakonikon, a keleti végfalban a felső ülőhely fülkéje található.

Az épület architektúrája a neoklasszicista stílust követi provinciális formálásokkal a dór oszloprend alkalmazásával. Az épület sarkait pilaszterek erősítik, és további négy pilaszter tagolja egyenletesen a hosszoldali homlokzatokat is. A templomtömeg keleti végében sokszögű oltárapszis található a tetőgerinc csúcsán kereszttel. A nyugati oldalon a harangtorony pillérei erőteljesen kiülnek, melyeket timpanon zárja le. A torony második emeletén négy ablak nyílik az égtájakra. A torony falazott szerkezete felett piramidális formával képzett fémborítású toronysisak található a kereszttel.

Szöveg / fotó: Vukoszávlyev Zorán

Egyház: Szerb Ortodox Egyház

Püspökség: Budai Szerb Ortodox Püspökség

Esperesség: Szeged

Egyházi ünnep: Istenanya elszenderedése, augusztus 28. (Juliánus naptár szerinti augusztus 15.)

Műemléki besorolás: MJ, azonosító: 3548, törzsszám: 9468

Első templom: 1758

Mai templom: 1853

Galéria

Újszentiván

Felhasználási feltételek

©2024 ÚJSZENTIVÁN, designed by Urban Media

Polgármesteri Hivatal

6754 Újszentiván, Fő utca 7.

Telefon: + 36 62 277 021

Mobil: + 36 20 772 3557 vagy + 36 20 772 3558

E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu

KARRIER

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Hétfő
7:30 - 16:00
Kedd
nincs ügyfélfogadás
Szerda
7:30 - 17:00
Csütörtök
nincs ügyfélfogadás
Péntek
7:30 - 12:30

Sportfejlesztési program támogatása

Loading...
Megszakítás