Pályázatok

Újszentiván belterület csapadék- belvízelvezetés IV. ütem

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00004

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2021. 10. 31.

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése érdekében. Célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és- kezelés előmozdítását.

Újszentiván Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00004 azonosító számon regisztrált a felhívásra 2019.10.11-én, amelyet a Támogató 2020.04.17 napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt összköltsége: 50.063.000 Ft

Az elszámolható összköltség: 50.063.000 Ft

A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt célja, hogy Újszentiván belterületén a legalacsonyabban fekvő területű Délnyugat lakóparkban kiépítésre kerüljön a bel- és csapadékvíz elvezető rendszer, összesen 710 folyóméter hosszan.  A belvízzel veszélyeztetett alacsonyabb térszínű terület védelme. A célok között szerepel a családok segítése, mivel az ott található ingatlanok, lakóházak kármentesítése is megvalósul.

A projekt átfogó célja nagyjából 46.000 m² terület vízelvezetésének megoldása összesen 710 méter hosszú csatornarendszer kiépítésével, melyből 160 méter zárt csatorna, 550 méter nyílt csatorna.

A projekt helyszínei: Magyar utca, Szerb utca, Sport utca, Sváb utca

Széchenyi 2020 logó - kicsi
Széchenyi 2020 logó
Loading...
Megszakítás