Jegyzői közlemények

Jegyzői közlemények

2024. 01. 31. - Kéményseprési tájékoztató
2024. 01. 18. - Tájékoztatás

Újabb (immáron a sokadik) feljelentés alapján ma ismételten ellenőrzést kapott Újszentiván Községi Önkormányzat, most az újszentiváni munkásszállók kapcsán. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ellenőrzést végzők a munkásszálló működésével kapcsolatban mindent rendben találtak. 

Újszentiván, 2024. január 18.

Tisztelettel,

Dr. Váczi Borbála

jegyző

2024. 01. 12. - Felelős ebtartás

Az újszentiváni utcákon kóborló kutyákkal kapcsolatosan több panasz érkezett az újszentiváni polgármesteri hivatalba. A felelős ebtartással kapcsolatosan néhány iránymutatást osztunk meg az olvasókkal.

Abban az esetben, ha azt tapasztalta, hogy a környezetében valaki rosszul tart egy állatot – például nem eteti, itatja rendesen, nincs megfelelő menedékhelye, szökni hagyja –, a település jegyzőjéhez lehet panasszal fordulni. Erről az 1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, illetve a 334/2006 (XII. 23.) Korm.rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről rendelkezik.

Belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területet – kutyát csak pórázon lehet vezetni. Ugyanez a szabály érvényes közforgalmú közlekedési eszközön ¬– kivéve vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat –, természeti és védett természeti területen, illetve vadászterületen (a vadászkutyák kivételével).

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki annak irányítására, kezelésére és féken tartására képes, mert biztosítania kell, hogy a kutya se más állatot, se embert harapásával ne veszélyeztessen. Az ebre közterületen felügyelő személynek magánál kell tartania az állat oltási könyvét a veszettség elleni megfelelő immunizáltság bizonyítása céljából. A kutyára felügyelő személy a kutyapiszkot köteles a közterületről eltávolítani.

Játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – ebet beengedni, bevinni tilos!

Közterületen szájkosarat használni közforgalmú közlekedési eszközön, illetve az állat jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell, vagy amennyiben a hatóság az ebet korábban egyedileg veszélyesnek minősítette. Szájkosár használatára önkormányzati rendelet nem kötelezhet.

Vadászterületen a vadász elfoghatja vagy elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el. Továbbá ugyanígy járhat el fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából, ha a tulajdonos felderítésére nincs közvetlen lehetőség.

Ha egy eb bárkit megharap, azt be kell jelenti a jegyzőnek és a körzeti megbízottnak. A sértettnek mindenképpen érdemes elmenni a körzeti orvoshoz, és ha az okozott sérülés 8 napon túl gyógyuló, akkor azt jelenteni kell a jegyzőnek, mint állatvédelmi hatóságnak, hiszen az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – mely 2024. január 1-jétől hatályos – állatvédelmi hatóságként a Kormány a település-önkormányzati jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki.

Mi a teendő, ha kóbor kutyát találunk?

Először alaposan vegyük szemügyre a kutyát, ha nem nagyon megviselt, még tiszta, ne akarjuk mindenáron összeszedni, mert lehet, hogy csak elcsavargott otthonról, és bizakodhatunk benne, hogy magától is hazatalál, vagy a gazdi már keresi, és nemsokára megtalálja, hazaviszi.

Ha mégis úgy gondoljuk, hogy tennünk kell valamit, akkor először is irány az állatorvos, ahol megnézik, hogy van-e chipregisztráció a kutyában. Ha van, akkor a központi adatbázisból kiderül kié a kutya. Egyébként chipleolvasó helyek működnek a MOL Benzinkutakon is.

A gyepmesteri telep hivatalból elrendelt feladata a közterületen talált kóbor kutyák begyűjtése, amit lakossági bejelentésre meg is tesz.

Újszentiván, 2024. január 12.

Dr. Váczi Borbála

jegyző

 

2023. 11. 30. - Megalakult a Helyi Választási Bizottság

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők megválasztása várhatóan 2024. június 9. napjára kerül kitűzésre. Magyarország Alaptörvényében meghatározottak szerint Magyarország köztársasági elnökének a hatásköre a kitűzés.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 304. §-a alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási bizottságok működnek: Nemzeti Választási Bizottság, Területi Választási Bizottság, Helyi Választási Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság.

A több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság legalább három tagból áll (Ve. 14. § (4) bekezdés). A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. A Helyi Választási Bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztotta Babják-Váry Évát, dr. Keszthelyi Andreát és dr. Kocsis Anna Ágnest. Póttagok: Sipos Szabó Anikó és Tóth Józsefné. A választási bizottság tagjai aláírták az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat.

A választási bizottság tagjai és póttagjai a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tettek.

A választási bizottság alakuló ülésén Babják-Váry Évát megválasztották elnöknek, míg dr. Keszthelyi Andreát alelnöknek.

Újszentiván, 2023. november 30.

Váczi Borbála

jegyző

 

Loading...
Megszakítás