Újszentiváni Műhelynapok

A program célja az volt, hogy egy módszertan segítségével a községben arra kedvet érző emberek felmérjék, hogy melyek a falu erősségei, gyengeségei. Mit szeretnének látni 10 év múlva, milyen jövőképük van, milyen környezetben lenne jó élni.

Újszentiván – 1. műhelynap
Ekkor került sor a jelen helyzet értékelésére.
1.    Projekt bemutatása és résztvevők bemutatkozása
2.    Együttműködés szabályainak lefektetése
3.    Jövőképtervezés – 2 csoportban
a.    csoport1
•    kerékpárút végleges elkészülése közvilágítással, ivókúttal, mellékhelyiséggel, pihenőhelyekkel a települések között
•    DNY lakópark 6 bérlakásán kívül további kiépítés
•    új óvoda elkészülése és nagyobb bölcsőde
•    vasútvonal visszaállítása
•    gyógyfürdő és wellness, ill. szociális otthon kialakítása
•    víztározó kialakítása stranddal egybekötve
•    ATM kihelyezése a takarékszövetkezetnél
•    ipari park létrehozása – csomagolóüzem, válogató, raktárak, ipari csarnokok
•    piactér a helyi termelőknek
•    idősek otthona
•    italautomata
•    vidámpark
b.    csoport2
•    központi park létrehozása
•    egészségügyi centrum – alkalmankénti szakvizsgálatokkal
•    lovas park felfuttatása programokkal
•    ifjúsági centrum kialakítása szabadidős tevékenység biztosításával
•    horgásztó körülötte parkkal
•    étterem és kávézó, ahol közétkeztetés is adott lenne
•    idősek otthona
•    fürdőkomplexum
•    mozgósítható közösség
4.    Integrált jövőkép létrehozása

Szlogen: „Élhető, lendületes és egységes”

a.    idegenforgalom – fürdő, étterem, lovas park, horgásztó, vidámpark
b.    munkahelyteremtő – ipari park, fürdő, óvoda
c.    közösségteremtés – központi park, ifjúsági centrum
d.    infrastruktúra – vasút, kerékpárútvonal, víztározó
e.    szolgáltatásfejlesztés – ATM, étterem, egészségügyi centrum

5.    SWOT – analízis → word cafe módszer 4 csoportban

a.    erősségek
•    kreatív polgármester
•    fiatal életkorú lakosság
•    termálvíz
•    intézményi ellátottság
•    közbiztonság
•    olcsó telkek
•    folyamatos fejlődés
•    rendezvények és hagyományok
•    levegő minősége
•    napsütéses órák száma

b.    gyengeségek
•    oktatás kiüresedése – kevés gyerek
•    lakosság passivitása
•    lakosság széthúzása
•    érdektelenség
•    sportolási lehetőség hiánya
•    egészségügyi ellátás
•    közösségépítés gyengesége
•    alvófalu

c.    lehetőségek
•    Szegedhez közel van
•    pályázati lehetőségek
•    szegedi helyi járatos buszközlekedés
•    környező településekkel együttműködés
•    határ közelsége
•    intézményi fenntartási költségek pályázati forrásból való csökkentése
•    napfarm – áramtermelő egység létrehozása, amely bevételt hoz
•    kiegészítő jövedelemtermelő tevékenységek
•    vállalkozásbarát jogi környezet

d.    veszélyek
•    pályázati lehetőségek elmaradása
•    pénzügyi vagy gazdasági válság
•    természeti katasztrófa
•    igények átalakulása
•    állami finanszírozása csökkenése
•    vállalkozásbarát jogi környezet hiánya

6.    Fő probléma: erős közösség hiánya
7.    Feladatok:
a.    közösségfejlesztési stratégia kialakítása
b.    További személyek bevonzása a munkacsoportba


Újszentiván 2.nap
2015.01.08.
A jövőkép kialakítása kezdődött el, tehát, hogy milyen értékeke mentén szeretnénk kialakítani a 10 év múlva élhető falut. Milyen emberek lakják és milyen tervek valósuljanak meg.


Értékek meghatározása. Az értékek mellett a HKA tagok leadott szavazatát jelzem.
•    Tisztesség         8
•    Becsületesség         8
•    Közösség         6
•    Figyelmesség         5
•    Gyermekközpontúság     11
•    Összefogás         1
•    Aktivitás         4
•    Egymás elfogadása     8
•    Idősekkel való törődés    0
•    Szeretet         5
•    Kisebbség         0
•    Biztonság        0
•    Egészség         13
•    Hagyomány        2
•    Kreativitás         3
•    Anyagi biztonság     12
•    Demokratikusság     4
•    Vallás elfogadása     0
•    Kritikusság         0
•    Lokálpatriotizmus     0

A szavazatok alapján az alábbi értékek figyelembevételével kerül megalkotásra a stratégia:
I.    Egészség (13 szavazat)
II.    Anyagi biztonság (12 szavazat)
III.    Gyerekközpontúság (11 szavazat)
IV.    Tisztesség, Becsületesség, Egymás elfogadása

Stratégia alkotás
Ebben a részben a megbeszélés során elhangzottakat ismertetem
Közösségfejlesztés (A két közösségfejlesztéssel foglalkozó csoport összevonva kerül bemutatásra. Sajnos a bemutatásuk módszere miatt előfordulhat, hogy más célhoz tartozó stratégiai elem is bekerült ide.)
I.    Gyermekek:
a.    Biztonságos játszótér: Jelenleg is van a településen, de nem zárható. A kerítés létesítésével, megvédhetőek lennének a játékok, és elzárható lennének a kutyák elöl. Egy fedhető homokozóval a macskák elől is védve lenne. Az önkormányzat ennek a kialakítását már elfogadta.
b.    Zeneiskola: Első sorban a zeneoktatást célozná meg, nem pedig művésziskola létesítése a cél.
c.    Hagyományőrző fórum: Az Articsóka manufaktúra támogatásával valósulna meg. Ez az egyesület kézműves termékek készítésével foglalkozik, és vállalnák, hogy tudásukat továbbadják az érdeklődök részére. Akár heti rendszerességgel is tartanának foglalkozást a helyi gyerekeknek. A foglalkozás során készített termékek a település képét javítanák, nem feltétlenül otthoni „felhasználásra” készülnének.
d.    Iskola vonzóbbá tétele: Arculatújításra lenne szükség, és egyedi arculattal lehetne a helyi gyerekeket a településen marasztalni, és akár a környező településekről is vonzhatna gyerekeket. Ehhez első sorban a szülők érdeklődését kell felkelteni.
Például öko iskola, ahol a különböző öko gazdálkodási módszerek megismerése mellett, a gyakorlatban is (iskolai keretek között) használhatnák tudásukat. Az így termelt növényeket saját maguk gondoznák, és takarítanák be, végül hagyományos élelmiseket készíthetnének belőle.
Az iskola mellett található ifjúsági szállót is lehetne bővíteni és korszerűsíteni.
II.    Fiatalok:
a.    Több vállalkozó jelenléte kell a településre, akik a munkahelyteremtéssel helyben tudnák tartani a fiatalokat.
b.    Támogatni kellene a fiatalokat, hogy saját vállalkozásba kezdjenek. Akik később további fiatalokat tudnának alkalmazni.
III.    Idősek:
Idősek otthonának létrehozására lenne szükség. Nem csak nappali ellátást (egészségügyi és étkeztetési), hanem bentlakást is biztosítana több ember számára. A különböző programokra amiket az otthon szervezne a településen élő többi idős is részt vehetne.
Ezt az intézményt a régi óvoda kibővítésével lehetne létrehozni. Az óvoda, csak akkor minősülnek „régi” óvodának, ha a tervezett új óvoda megépülne.
IV.    Rádió üzemeltetése a településen:
Kis lefedettségű szolgáltatásról lenne szó, amit csak Újszentivánon lehetne fogni. Minden településsel kapcsolatos információ bekerülhetne a helyi programoktól kezdve az értékesítésre kínált helyi termékekig. Ezzel rendszeresen lehetne biztosítani az információk áramlását. A Civil házban lehetne a stúdió. Blokkos felépítésű lenne, és be kellene vonni minden olyan réteget, akiknek a különböző blokkok szólnak. Ők részt vehetnének a műsor készítésében, vagy fel is vállalhatnák azt.
V.    Sokrétű gyerekprogramok:
Kézműves szakköröket lehetne tartani a gyerekeknek, ahol hagyományos termékek készítésével ismertetnék meg a gyerekeket. Pl.: elhasznált ruhákból játékokat varrhatnának. A helyi hagyományőrzők és festők bevonásával szakköröket lehetne szervezni a fiataloknak, és kiállításokon lehetne megszerettetni a művészetet a helyiekkel.

+ Bicikli utak helyi vállalkozásokat fellendítő szerepe:
    A bicikli utakon ki kellene csalogatni a szegedieket Újszentivánra. A helyi vendéglőkben meg lehetne vendégelni őket, és a lovas centrumban a lovagoltatás is kivitelezhető lenne. Ehhez helyi színvonalas (elsősorban minőségi) vendéglők kellenének, és egy lovas centrum létesítése. A lovas terápiához sajnos megfelelő végzettséggel rendelkező terapeuta is kell, így a terápiás lovagoltatás bonyolult, és nehéz feladat. A lovagoltatásra mint turizmust fellendítő értékre kell inkább koncentrálni.
    A bicikli utakkal egy bicikli túraútvonalat is lehetne kijelölni, mely a Tiszaszigetre vezetne. Ott megfelelő (akár fedett) pihenési lehetőséget kell biztosítani a túrázóknak. A visszaúton az újszentiváni vendéglőkben ebédelhetnének, vagy vacsorázhatnának meg. A helyi pékség jelenleg is ismert, így oda minden bizonnyal szívesen betérnének a túrázók.

Innentől kezdve a flipchartokra felvázolt (és élesben be nem mutatott) stratégiai elemeket írom le.
1.    Infrastruktúra
•    Fürdő létesítése. Kicsi, egymedencés, ami később továbbfejleszthető. (pályázat ésbefektető szükséges hozzá)
•    Lovas terápia sérült gyerekeknek. (Egészségügyi támogatás, és helyi sport lovasok bevonása szükséges hozzá)
•    Nyári napközis tábor továbbfejlesztése. (hagyományőrzés lenne a fő célja: kézi munka, tánc és néptánc)
•    Belvíz elvezetésének megoldása belterületi kisterekben. (pályázati lehetőségek figyelése szükséges, plusz az önkormányzat és a társadalom összefogása)
•    Alternatív energiatermelési lehetőségek: szélerőmű; napelem; napkollektor (elsősorban pályázatokra van szükség hozzá)
•    A kerékpárutak közvilágításának megoldása, ivókutak, pihenők és esőbeállók létesítése.
•    A sportcsarnok felújítása (pályázat és társadalmi munka szükséges)

2.    Humán (ugyan az a csoport dolgozta ki, mint az előző pontot)
Kézimunka klub:
    Az önkormányzat biztosítana hozzá helyiséget. Ehhez megvan a szakmai tudás, az önkéntes munka, a szükséges lelkesedés valamint az anyag és a cérna. Felelőseik: Várszeginé Piroska és Kádárné Erika
Civilházi rendezvények:
    Előadásokat lehetne tartani a festészetről, a hagyományőrzésről, a vallásról, a kétkezi biotermelésről valamint lehetnének előadóestek. Felelősei és a bevonható helyiek: Pataki Ferenc (festőművész), Várszeginé Piroska (kézimunka), Putnikné (goblein)
Ezeknek feltétele, hogy a civil ház riasztórendszerét továbbfejlesszék.

3.    Humán (3. csoport által készített)
•    Idősek otthona a régi óvoda bővítésével és felújításával. Szakemberekre és pályázati pénzre van szükség hozzá.
•    Oktatás: A 8 osztályos általános iskola helyreállítása. Összefogásra, megfelelő szakemberekre, és anyagi háttérre (pályázat) van szükség. Az önkormányzaton kívül civil szervezetek feladata lenne az iskola fenntartása. A fellendítéshez egy új arculat kialakítására lenne szükség.
•    Egészségügy: A szűrőprogramok sűrítése. (Legalább 3 havonta.)

4.    Közösség (4. csoport műve)
•    Téli és nyári közösségépítő helyekre van szükség.
•    Szórakozási lehetőségek kell biztosítani.
•    Javítani kell a gasztronómiai helyzetet (étterem, csárda)
•    Jégpálya kialakítása, ami helyet adna egy jégdisconak
o    Civil ház parkolójában lehetne elhelyezni és pályázati forrásokból kerülne kialakításra.
•    Strand létesítése
o    Saját tulajdonú partszakaszon (Tiszán), egy homokos strandrész kerülne kialakításra. A biztonságról bóják kihelyezése gondoskodna
o    Egy termálvizes strandra is lenne lehetőség a helyi adottságoknak köszönhetően. A strand környékén szállodákat lehetne építeni, amihez beruházókra vagy pályázatokra lenne szükség.
•    Vidámpark kialakítása
•    Horgászversenyek szervezése
•    Kalandpark létesítése
•    Helyi rádió
•    Testvértelepülésekkel a kapcsolatépítés érdekében a kalandparkban közös játék…(határok nélkül)…okat lehetne szervezni.

Újszentiván 3.nap
2015.01.15.


A két előző alkalommal megbeszéltek alapján egy összegzést alakítottunk ki, melyből kialakult, hogy milyen legyen 10 év múlva az élhető Újszentiván képe. Mi valósuljon meg, milyen programok, fejlesztések legyenek milyen prioritások mellett.
A műhelymunka nagyon jó hangulatban indult. A csoport létszáma tovább nőtt, mindenki várakozóan és tettre készen foglalta el a helyét. Az Önkormányzat részéről a jegyzővel történt egyeztetés a programról: mivel a polgármester különféle elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni a műhelymunkán, a környező település vezetőinek és a lakosok meghívása helyett egyrészt a közös munka hozzáadott értékének megvilágítása vált az elsődleges céllá, valamint a csoport által elért eredmények tudatosítása, és ezek továbbgondolása a közösségfejlesztő szakértő segítségével.

Ennek megfelelőn került beépítésre egy plusz bemelegítő, egymást jobban, korábban nem ismert oldalról is megláttató gyakorlat, valamint a „Falu” című, eredetileg nem betervezett, információkezelő, problémamegoldó, szervezeti, illetve települési kommunikációt is kitűnően modellező gyakorlat, amely egyértelműen kimutatja, mi a csoportmunka lényege, hiszen az eredménye nem az egyes tagok által összeadott információmorzsák összege, hanem ennél jóval több. Erre a többletre a nap során többször is visszautaltunk. A gyakorlatban a trénerasszisztens és a közösségfejlesztő szakértő is részt vett.
Az egyes célok és a célokhoz rendelt programok bemutatásakor, számos szkeptikus megjegyzés hangzott el a kivitelezési nehézségekkel kapcsolatban. Amikor kiderült, hogy a közösségfejlesztő szakértő a felmerülő, várható akadályok, kihívások kapcsán minden alkalommal tud valami hasznos, konkrét, kézzelfogható tanácsot adni, beindult egy öngerjesztő, rendkívül kreatív hangulatú csoportfolyamat.  Kezdett körvonalazódni a megoldáshoz vezető út, a csoporttagok részéről egyre több olyan információ hangzott el, amelynek gyakorlati haszna egyre világosabbá vált. A kialakult fő csapások a következők voltak.
Település szintű felmérés a HKA ötletekkel, javaslatokkal kapcsolatban
Szükség lenne egy helyi felmérésre, melyet - a szimpátiát és ismeretséget kihasználva helyi emberek végeznek el -, és a helyi lakosok véleményét mérik fel a HKA során megszületett célokkal és ötletekkel kapcsolatban. A kérdőívek kitöltéses során el lehet beszélgetni az emberekkel, és ezáltal nem csak a kérdőív hoz eredményt, de a HKA-ról is lehet beszélni nekik. Arról, hogy kik és mit dolgoztak ezalatt a 3 nap alatt.


Rádió:
Csakis közösségi érdekeket szolgálna a rádió, politikai érdekeket nem. Helyi eladó termékek, helyi programok reklámozása, stb. Érdemes lenne felkeresni a Magyar Szabad Rádiót és azok tagjait annak érdekében, hogy nyújtsanak támogatást (ötletek, segítség) az Újszentiváni rádió beindításában. A Tilos rádiós is nyújthat segítséget ebben a témában, melyhez Madarász Csaba kapcsolati, és akár szakmai segítséget is tud adni.

Szegedről lehetne ilyen irányú szakokon hallgató egyetemistákat meghívni, hogy segítsék a rádió elindulását, és annak működtetését. Ezt nekik szakmai gyakorlatként is el lehetne bírálni, így számukra is megéri, amellett, hogy Újszentiván is nagy segítséget kap. Jelenleg is dolgozik egy médiaszakember az Újszentiváni önkormányzaton, így az ő bevonása elengedhetetlen a rádió működtetésében.

Sajnos jelenleg a frekvencia kiosztás szigorú szabályok mellett lehetséges, így a határ közelsége miatt Újszentiván nem biztos, hogy kaphat (még kis lefedettséget biztosító) sávszélességet. Ennek kiküszöbölése érdekében el kell gondolkodni egy (vagy akár több) szerb településsel közösen üzemeltetett rádió elindításában. Más nyelvű műsorok is sugározhatóak lennének, amiket az Állam vagy az Unió a későbbiekben támogatni is fog, így forrás szintű problémákra is megoldást jelenthet.


Nem eldöntött még, hogy ki fogja finanszírozni, de lehetőleg pályázati forrásból szeretné a település megoldani ezt. Maga az üzemeltetés olcsó eszközökből is kivitelezhető, mert ha sávszélességet nem is kap a település netrádióban még mindig lehet gondolkodni. 30-40 ezer forintból már sztereo hangsávot rögzíteni képes diktafonok is beszerezhetőek, ami bőven elegendő egy-egy riport felvételére, és sugárzására.

A netrádióval szemben az ellenőrzési kötelezettségek is enyhébbek, így a program összeállításra, és a programok tartalma is szabadabb lehet.
A műsorok nyelvezete szigorúan laza nyelvezetű lenne. A közszolgálati rádiókban hallott stílust el kell hagyni. Lehetne benne olyan műsor, ami a lefedettséget élvező települések szokásait mutatná be. Hol, mit és hogyan csinálnak (pl. főzés, vagy helyi programok szervezése), és később lehetne ezekre alapozva, közös összejöveteleket is szervezni, ahol a rádióban hallottakat megmutatnák egymásnak az emberek.

Amennyiben ez a terv sikerrel jár, akkor Magyarországon példaértékű lenne, és felkerülhetne a Trello-ra, valamit a települést részt vehetne a Szolnokon megszervezett HKA jó gyakorlatokat bemutató konferencián, ahol nem csak a sikerüket, de a települést is „reklámozhatná”.


Zeneoktatás
A korábban említett felmérésből az is kiderülne, hogy mekkora az igény a településen az ilyen irányú oktatásra, valamint a helyi, valamilyen hangszeren játszani tudó emberek érdekeltségét is fel lehetne mérni. Lehet akadnának köztük olyanok, akik szívesen oktatnának vagy részt vennének valamilyen zenei körben.


Étterem hiánya
A művelődési vagy a civil házban civil kezdeményezésre lehetne egy nem profitorientált „étteremet” nyitni, ami akkora összeget kérne csak el a szolgáltatásaiért, ami az önfenntartásra elegendő, de az elsődleges célja a közösségépítő jellege lenne. Felnőtteknek szóló esti közös programokat is szervezhetnének, ahova a helyiek elmehetnek kikapcsolódni, egy jót enni, és beszélgetni. Ez idő alatt a gyerekeknek lehetne szervezni egy kisebb szórakoztató programot, hogy a szülők, elszakadhassanak egy kis időre a teendőiktől, és jól érezhessék magukat ezeken az esti programokon, miközben a gyerekeik biztonságban, felügyelet alatt jól érzik magukat. A gyerekprogramokon akár alvási lehetőséget is lehetne biztosítani, így a szülők kiélvezhetik az esti program nyújtotta kikapcsolódást.


A fiatalok számára szükség lenne
- Ping-pong-ozási lehetősége nyújtása, és versenyek szervezése
- Csocsó és sakkozási lehetőség biztosítása
- Petáng és teke lehetőségek


Tömegeket megmozgató program
Nem feltétlenül tömegsport versenyekkel, hanem bármilyen mozgást igénylő tevékenység amit lehetne tömegesen csinálni. (biciklis mozgalom, futóverseny, túrázások, stb.) Akár több napos is lehetne, így esténként bátorságpróbát is lehetne szervezni. A lényeg a tömegmozgató erő, ami nemtől és kortól függetlenül képes megmozgatni bárkit, anélkül, hogy az a személy azt érezné, hogy ő ügyetlen és gyakorlatlan annak a tevékenységnek a végzésében. Amennyiben beválik, akkor más iskolákat és településeket is be lehetne vonni és közösen lehetne szervezni.

Mozi, vagy filmklub
Helyszín lenne az összejövetelek megtartására, azonban a vetítésből adódó jogdíji kérdés problémát jelent. A megoldás a klub megnevezésében rejlik, ugyanis az interneten rengeteg jogdíj nélküli film és videó megtalálható, így ha internetklubnak vagy média klubnak nevezik, akkor semmi akadályozó tényező nem állhat a közös filmezések útjába. Utóbbi megnevezés esetén alkotói tevékenység is kell párosuljon a klub tevékenységéhez.

Kézimunka klub
A klub helyszínéül a civil ház szolgálna, azonban nincs lehetőség a szükséges eszközök tárolására. Mivel egy kézimunka szakkör nem igényel nagy eszközrendszert, így egy szekrény biztosításával megoldható lenne az eszközök találkozók közötti tárolása. Elég akkora, amiben 2-3 táskányi varrókészlet, anyag és egy varrógép elfér.
Mindenki számára meg lenne hirdetve, de előfordulhat, hogy eleinte, csak olyan személyek jönnének, el akiknek már van némi tapasztalata ezen a téren. Az ő aktivitásuk és produktivitásuk lenne az a vonzó erő, ami később a laikusokat is becsalogatná a szakkörökre, nem félve a tűszúrásoktól vagy a kezdeti csalódásoktól. A helyi Articsóka Manufaktúra Egyesület és a helyi Waldorf intézmények embereit is be lehetne vonni a programba. az Articsóka részéről meg is van az érdekeltség, a Waldorf szakemberek számára pedig lehet a közösségi kezdeményezés lenne a vonzó tényező.


A legtöbb program a Civil Házhoz kapcsolódik, ennek vezetője Balogh Istvánné alpolgármester, aki rendkívül aktívan vett részt az egyes programpontok átgondolásánál. A szintén települési rádió elindításának egyik kezdeményezője, a műhely során szintén lelkes települési jegyző, Dr. Szentirmay Sára volt, illetve Pintér Mónika, aki az Önkormányzat részéről minden kezdeményezés megvalósításában az egyik legfontosabb szereplő.

A záró kör során elhangzott közlések szerint a stratégiaalkotó műhely legnagyobb értéke az volt, hogy visszaadta a hitet a lelkesedést a közösségszervezéshez. A harmadik nappal kapcsolatban a csoporttagok külön kiemelték annak gyakorlati hasznát és megköszönték a közösségfejlesztő szakértő munkáját. A fent említett programok elindítását, az ötletek továbbgondolását, a kezdeményezések életre keltését a fent említett, Önkormányzathoz kapcsolódó csoporttagok szervezik tovább a Civil Ház programjának kialakításánál.
Az anyag a HKA programvezetője által készített anyagból lett összeállítva.

Újszentiván, 2015 március 12.

                                    Dr. Szentirmay Sára
                                        jegyző

KNESZECYC-4

  • Projek adatok
  • Beszámoló
  • image

Elektronikus ügyintézés

  • image
  • image
  • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

  • image
  • image
  • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 108 vendég és 0 tag böngészi