37/2014.( X.13.) HVB határozat

Tárgy: Egyéni listás választás eredményének megállapítása

HATÁROZAT

 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2014. október 12. napján megtartott 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

Újszentiván község egyéni listán megválasztott képviselői a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot szerző:

Dr. Juhász Tibor független jelöltként indult ……655……….szavazat

Baráthné Kuczora Ildikó független jelöltként indult ……474………..szavazat

Almási László független jelöltként indult ………441……...szavazat

Balogh Istvánné független jelöltként indult ……433………...szavazat

Révész Rozália független jelöltként indult ………403……...szavazat

Juhász György független jelöltként indult …352…………...szavazat

 

 

A határozat ellen fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Deszki Helyi Választási Bizottságnál (6772 Deszk, Tempfli tér 7., fax: 06-62-571-581, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. fax: 62/277-021 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) előterjesztett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem hivatkozási alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

 

INDOKOLÁS

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Helyi Választási Bizottság (HVB) a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§ (1) bekezdése szerint egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

A 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja értelmében az Újszentiván - egyéni listás választási rendszerben – a megválasztható képviselők száma 6 fő.

A HVB a szavazóköri jegyzőkönyv alapján az alábbiakat állapította meg:

Újszentiván község névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: …1539………, szavazóként megjelent választópolgárok száma: …900…., urnában lévő érvényes szavazólapok száma: 883…..., az érvényes szavazatok száma jelöltenként:

 1. Baráthné Kuczora Ildikófüggetlen : 474
 2. Csikós Ferencfüggetlen : 233
 3. Faragó Dávidfüggetlen : 139
 4. Almási László független : 441
 5. Dunai JózsefMagyar Szocialista Párt : 229
 6. Tóth Mária független : 141
 7. Tóth Klárafüggetlen : 210
 8. Juhász Györgyfüggetlen : 352
 9. Balogh Istvánnéfüggetlen : 433
 10. Aczkov Radenkófüggetlen : 106
 11. Tarjánné Kádár Piroskafüggetlen : 283
 12. Révész Rozáliafüggetlen : 403
 13. Gyorgyevity Drágánfüggetlen : 153
 14. Kiss Gáborfüggetlen : 299

       16. Tóth Zoltán                                      független : 205

A HVB megállapította, hogy Dr. Juhász Tibor……… független,…Baráthné Kuczora Ildikó…… független, Almási László……… független, Balogh Istvánné……… független, Révész Rozália……… független, és Juhász György……… független jelöltek szerezték meg a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot, így a 2014. október 12. napján megtartott 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Újszentiván község egyéni listán megválasztott képviselői :

Dr. Juhász Tibor

Baráthné Kuczora Ildikó

Almási László

Balogh Istvánné

Révész Rozália

Juhász György

A Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 200. §, 307/N.§ (1) bekezdése, valamint 2010. évi L. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján hozta meg.

A fellebbezési lehetőség a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 224.§ és 241. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Újszentiván, 2014. október 13.

Dr. Komjátiné Tóth Melinda  

                   Elnök sk.

 

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

Rövid hírek

MFP logo RGB

Legfrissebb szám

Oldalainkat 151 vendég és 0 tag böngészi