36/2014. (X.13.) HVB hat.

Tárgy: Polgármester-választás eredményének megállapítása

HATÁROZAT

Újszentiván Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott polgármester neve:

Putnik Lázár

A határozat ellen fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Deszki Helyi Választási Bizottságnál (6772 Deszk, Tempfli tér 7., fax: 06-62-571-581, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. fax: 62/277-021 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) előterjesztett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem hivatkozási alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Újszentiván Község Helyi Választási Bizottsága a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította, hogy a polgármester-választáson

Putnik Lázár(független) polgármester-jelölt 595….db,

Tarjánné Kádár Piroska (független) polgármester-jelölt…292..db,

szavazatot kapott.

A legtöbb szavazatot (……595……. db) …Putnik Lázár független polgármesterjelölt szerezte meg, ezért a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 200. §-ában és 307/N. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva állapította meg a polgármester-választás eredményét.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 241. §-án és 221-225. §-ainak rendelkezésein alapul.

 

Újszentiván, 2014. október 13.

 

 

Dr. Komjátiné Tóth Melinda

Elnök sk.

 

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

Rövid hírek

MFP logo RGB

Legfrissebb szám

Oldalainkat 83 vendég és 0 tag böngészi