34./2014.( X.13.) HVB határozat

Tárgy: települési roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapítása

HATÁROZAT

 

A HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 328. §-ban biztosított hatáskörében eljárvaa 2014. október 12. napján megtartott 2014. évi a települési roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

Újszentiván Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot szerző:

Szabó-Galiba Zsolt MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

Dimovics Gábor MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

Pawlowski Katalin Julianna MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Deszki Helyi Választási Bizottságnál (6772 Deszk, Tempfli tér 7., fax: 06-62-571-581, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. fax: 62/277-021 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) előterjesztett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem hivatkozási alapját,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 328. §-ban biztosított hatáskörében eljárva állapítja meg a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

A nemzetiségek jogairólszóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 51. §(1) bekezdés a) pontja értelmében az Újszentiván Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők száma három fő, mivel Újszentiván községben a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz fő volt.

A 2011. évi CLXXIX. Törvény 65. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.

65.§ (2) bekezdése értelmében képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.

A HVB a szavazóköri jegyzőkönyv alapján az alábbiakat állapította meg:

Újszentiván község nemzetiségi szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 63 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 44 urnában lévő érvényes szavazólapok száma: 43, az érvényes szavazatok száma jelöltenként:

1. Csillag István László: 4

2. Dimovics Gábor: 34

3.Áchim Róbert Tamás: 10

4. Horváth Gábor Mihály: 6

5. Szabó-Galiba Zsolt: 37

6.Pawlowski Katalin Julianna: 27

A HVB megállapította, hogy Dimovics Gábor MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltje, Szabó-Galiba Zsolt MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma ésPawlowski Katalin Julianna MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltje szerezték meg a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot, így a 2014. október 12. napján megtartott 2014. évi települési nemzetiségi önkormányzati választás Újszentiván Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői szavazatszámuk alapján Szabó-Galiba Zsolt MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma , Dimovics Gábor MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltjeés Pawlowski Katalin Julianna MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltje.

A Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 328.§., valamint a nemzetiségek jogairólszóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 51. §(1) bekezdés a) pontja, valamint 65.§(1) bekezdése alapján hozta meg.

A fellebbezési lehetőség a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 224.§-án és 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Újszentiván, 2014. október 13.

 

Dr. Komjátiné Tóth Melinda

Elnök sk.

A határozatról értesítést kap:

- jelöltek

- HVB elnöke

- HVI vezetője

 

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

Rövid hírek

MFP logo RGB

Legfrissebb szám

Oldalainkat 81 vendég és 0 tag böngészi