Tájékoztató a helyi iparűzési adókötelezettségekről

Tisztelt Adózó!

Szeretném felhívni a Tisztelt Adózók figyelmét néhány fontosabb helyi iparűzési adót érintő bevallási és befizetési határidőre, adó-kötelezettségre.
Az Újszentiváni Önkormányzat működése szempontjából alapvetően meghatározó forrás a helyi adókból és a megosztott gépjárműadóból származó bevétel. A helyi iparűzési adóbefizetésekből tevődik össze a helyi adók több mint 60%-a, fizetési kötelezettségeket tekintve is a legnagyobb összegű helyi adóként tartjuk számon.       
A helyi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Újszentiván Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 6/1997. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete, a bevallási nyomtatványok adattartalmát pedig a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szabályozza.
A 2014. évi  helyi iparűzési adóról legkésőbb 2015. május 31-ig (hétvége miatt 2015. június 1.) kell bevallást benyújtania a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak az adókötelezettség helye, székhely, vagy a  telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.  
A kitöltött bevallásokat a fenti határidőn belül kell benyújtani, legkésőbb ezen a napon kell postára adni, vagy a Hivatalban ügyfélfogadási időben leadni.

A 2014 évre megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóbevallás benyújtásának határidejéig (2015. május 31.) kell megfizetni.

A fizetési kötelezettségét a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy a Hivatalunknál beszerezhető készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie az Önkormányzat 11500092-11075576 számú iparűzési adó beszedési számlára.

A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok a www.ujszentivan.hu Internet-címről Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal/Letölthető adónyomtatványok címszó alatt tölthetők le, illetőleg személyesen beszerezhetők Hivatalunknál (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.) ügyfélfogadási időben.

Nem kell bevallást benyújtani akkor, ha őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot nem haladta meg, mivel nem alanya ez esetben az iparűzési adónak. Amennyiben 2014. évben őstermelői tevékenységéből származó bevétele 600.000 Ft alatti, és a megelőző adóévről (2013.) tavaly bevallást nyújtott be, az adóztatás lezárása miatt kérjük kitölteni a honlapról letölthető  „Mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata árbevételről” elnevezésű nyomtatványt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján mentes valamennyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
A Htv. 3. § (3) bekezdése szerint a mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
A „Nyilatkozat mentesség” nyomtatvány a honlapról letölthető.

A 2014. adóévről szóló bevallás alapszerkezete főlapból és betétlapokból áll.
•    A főlap tartalmazza – többek között – a bevallás jellegét, a bevallott időszakot, a záró bevallás benyújtásának okát, az adóalany azonosító adatait, az alkalmazott adóalap-megosztás módszerét és a vállalkozási szintű adóalap meghatározásából kiindulva a települési iparűzési adóalap meghatározásán keresztül az adott településen fennálló fizetési kötelezettség kiszámítását, illetve az adóelőleg bevallását.
•    Az „A",  „B", „C", „D" betétlapok a sajátos nettó árbevétel-fogalmat alkalmazó vállalkozások nettó árbevételének levezetését,
•    az „E" betétlap az 500 millió Ft-ot meghaladó árbevételű adóalanyok adó megállapításához szükséges adatokat tartalmazza,
•    az „F" betétlap pedig a vállalkozási szintű adóalap települési önkormányzatok közötti megosztásának levezetésére szolgál. Az iparűzési adó helyi adó jellegéből következik az a sajátosság, hogy az adóalanynak több településen is fennállhat adókötelezettsége, így az annak részelemét képező adóbevallás-benyújtási kötelezettsége is.
•    a „H" betétlapon pedig egy korábban benyújtott adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgál.
Az önkormányzati rendeletünk 6.§-a alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adó törvényben meghatározott adóalap 1,5%-a.  
Felhívjuk a bevallást készítők figyelmét az alábbiakra:
Az „E" jelű betétlapot minden olyan vállalkozásnak ki kell töltenie, aki/amely az eladott áruk beszerzési értéke és/vagy közvetített szolgáltatások értéke címen csökkenteni kívánja a Htv. szerinti nettó árbevételét az iparűzési adóalap megállapítása során, valamint nettó árbevételük az 500 millió Ft-ot meghaladta. Abban az esetben, amennyiben az adózó a Hatv. 39.§ (6) bekezdése alapján kapcsolt vállalkozásnak minősül, akkor ezt szintén az „E" jelű betétlapon kell jelölnie.
•     Az „F" jelű betétlapot a vállalkozási szintű adóalap-megosztásával összefüggésben kell kitölteni annak, aki/amely a székhelyén kívül más (minimum egy) településen telephellyel rendelkezik, azaz adóalap-megosztásra kötelezett.
•     A „G" jelű betétlap egyrészt a túlfizetésről szóló nyilatkozat megtételére szolgál, másrészt itt kell nevesíteni a más adóhatóságnál fennálló köztartozásokat. A betétlap ezen részét csak akkor kell kitölteni, ha más adóhatóságnál ténylegesen (állami, önkormányzati adóhatóságnál) van köztartozása.
A bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján magánszemély adózó 200.000 forintig, míg más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
A bevallások kitöltésével, vagy a helyi rendeletekkel kapcsolatos kérdéseivel személyesen vagy telefonon szívesen állunk rendelkezésére.

Ügyintéző: Joczó Renáta
Telefonszámaink: 62/277-021/108 mellék,  0620/772-3557
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:   Hétfő: 730 - 1600
                                   Szerda: 730 – 1700
                                   Péntek: 730 – 1230

Előre is köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

Dr. Szentirmay Sára
        jegyző

 

KNESZECYC-4

  • Projek adatok
  • Beszámoló
  • image

Elektronikus ügyintézés

  • image
  • image
  • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

  • image
  • image
  • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 144 vendég és 0 tag böngészi