A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján „a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”.

Légszennyezettség

A község levegője még mindig jónak mondható, bár a magas költségek miatt nincs arra lehetőség, hogy időnként méréseket végeztessünk.
Problémát leginkább az őszi-téli hónapokban tapasztalhatunk. Ősszel a komposztálható anyagok égetése figyelhető meg, melybe olykor-olykor műanyag hulladék is kerül, káros anyag kibocsátást okozva. Télen sokan panaszkodnak a „büdösre” amelyet a fa és leginkább a szén tüzelésű kályhák kéményei okoznak. Való igaz, hogy párás időszakban a levegőbe kerülő korom illetve maga az égéstermék szagosabb, azonban élettani hatását tekintve nem jelent jelentős egészség károsítást. Az utóbbi időben egyre többen fűtenek fával, szénnel így a panasz is több, ez azonban nem jelentős így sem. A ruhanemű, gumi, egyéb alapvetően műanyag termékek égetése sem mondható jelentősnek, évente egy-két alkalommal érkezik bejelentés. Problémaként szokott jelentkezni az állattartó telepek által kibocsátott szaghatás. Az uniós irányelvek alapján nagylétszámú állattartásra már a község belterületén az ún falusias lakóövezetben is van lehetőség. Az állattartás „természetes” velejárója az esetenként kellemetlen szaghatás, de a szigorú állattartási jogszabályok egyben arról is igyekeznek gondoskodni, hogy ez minimalizálásra kerüljön. A hatóságok időnként ellenőrzést tartanak, melynek eredményéről a Hivatal értesül. Kirívó levegőszennyezés nem történt.
A kellemetlen szaghatás jelen van még a faluban a szennyvízátemelő környékén is. A négy község szennyvizét kezelő átemelő sajnos a kapacitás nem megfelelő kihasználtsága miatt nem megoldottan árasztja néha a bűzt. A rendszer tisztítása és az átemelő biofilterének cseréje, javítása jelenleg is folyamatban van.
Az egyetlen károsanyag kibocsátásra valószínű ipari egység a Fakrum Bútorgyár, azonban  ezirányú ellenőrzésük a hatóságok részéről folyamatos, kirívó eltéréseket nem találtak. Elmondható, hogy Újszentiván levegője továbbra is megfelelő.

Utak állapota

Újszentiván belterületi úthálózata már hosszú idő óta kiépített, minden út szilárd burkolattal van ellátva. Természetesen a község fejlődéséhez szükséges építkezések akár a magánházak építése, felújítása, akár vezeték építés, érinti az úthálózatot is. Több út lassan elhasználódott, így a jövőben sor kell, hogy kerüljön felújításukra. Az egyes magánházakhoz történő gáz illetve víz bekötéseknél a Polgármesteri Hivatal mindig odafigyel, nem engedélyezi az utak átvágását illetve a szélei felbontását, kizárólag alatta történő átfúrásos technikára adunk engedélyt. Amennyiben végképp elkerülhetetlen az út megbontása, úgy ideiglenes pótlást követően ha már az időjárás engedi meleg aszfalttal állíttatjuk helyre.
Az utak tisztántartásával több probléma szokott lenni. Nemcsak építkezésekkor, de esős időszakban a mezőgazdasági gépek által felhordott szennyeződés is több bejelentésre ad okot. Az elmúlt évben több alkalommal került sor rá, hogy a mezőőr segítségével azonnal köteleztük a gazdákat az általuk felhordott szennyeződés letakarítására. Természetesen azonban arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a községben mezőgazdasági termelés folyik, így tudomásul kell venni, hogy ez néha az utak szennyeződésével jár, hiszen nincsenek mezőgazdasági kisegítő utak, mint például láthatunk ilyen Ausztriában, ahol a gazdák lemehetnek a földjeikre úgy, hogy nem kell a szennyeződéssel foglalkozni. Addig viszont jó lenne, ha a gazdák anélkül is letakarítanák, hogy szólni kellene.
Meglévő probléma, hogy több helyen hiányzik még mindig a járda illetve a meglévő már régi, hiányos, töredezett. Óriási a jelentősége, hogy megépült és átadásra került a községen átmenő kerékpárút, mely nagy kihasználtsággal üzemel hiszen a Tiszaszigetről Szegedre tartók is előszeretettel használják. A kerékpárút megépülésével várhatóan a közlekedésbiztonság is nagyobb lesz.
Külterületi dűlőutak állapota jónak mondható, köszönhetően annak, hogy a kiskertekben lakók illetve a földekre kijárók igyekeznek karban tartani. Az önkormányzat amennyiben van erre lehetőség, pályázatból igyekszik ezek fenntartását megoldani.
Megépítésre és átadásra került a Mária utca és Rákóczi utca közötti kerékpárút és mezőgazdasági út. Az 5 m széles, jobbról-balról padkával ellátott aszfaltos burkolatú út remélhetőleg megoldja a mezőgazdasági gépek közlekedési problémáját.

Vizek állapota

Újszentiván és Tiszasziget községeket közös vízmű látja el ivóvízzel. Két kút Tiszaszigeten, egy kút Újszentivánon működik. A tiszaszigeti kutak vize 164-297 m közötti homokrétegből, míg az újszentiváni 226-249, illetve 267-291 m közötti rétegekből jut a felszínre. Maximális kezdeti vízhozamuk 1080-1500 l/p. A víz minősége ivóvízellátásra megfelelő, de az Európai Unió által meghatározott határértékeket az ammónia, arzén és vastartalom tekintetében némiképp meghaladja. A probléma megoldására az ivóvíz minőség-javító program megvalósítása folyamatban van.
A csapadékvíz elvezetés komoly problémát jelentett, a település némileg belvízveszélyes volt. A belvízelvezető hálózat elkészítése kettő ütemben. A község belvízelvezető rendszere 85 %-ban elkészült. A maradék 4-5 utca vízelevezetése egyenlőre nem megoldott, de a leginkább érintett területek esetén megoldódott a vízelevezetés. A külterületi csatornák sokáig elhanyagoltak voltak. Tisztításuk az önkormányzat és a vízgazdálkodási társulatok feladat. A munka elkezdődött bár, de nagyobb részük így is náddal benőtt a mai napig.

Közterületek állapota

A települési zöldterületek állapota megnyugtató, az önkormányzat folyamatosan gondozza, öntözi a parkokat, tereket. A játszóterek felújítása jelentősen hozzájárult a kedvező faluképhez. A lakosság nagyobb része gondozza a telkek előtti területeket. A kerékpárút megépülésével sor került a közterületekről szóló rendelet módosítására, így kötelező a kerékpárút és az úttest közötti szakasz rendbentartása is.
A járdák sok helyen megsüllyedtek, széttöredeztek. A községben a Boján és a Nováki tó utcákban nincs járda. A közvilágítás mára a falu egész belterületi részén megvalósult, ugyanakkor hiánya problémát jelent a kiskertekben  ahová egyre többen költöznek ki.
Az utcakép nagyban javult az utóbbi években, hiszen padok, egységes szemetesek, tavasszal virágládák és utcanév táblák kerültek kihelyezésre.
A temető és környezete rendezett, az önkormányzat folyamatosan parkosít.  A Ravatalozó felújítása pályázati pénzből megvalósult, így mind belső kialakítása, mind a külseje méltó helyszínt biztosít a búcsúztatókhoz. A Sportpálya karbantartott, kiváló állapotú a hozzátartozó kiegészítő létesítménnyel együtt.

Talajok

A település környékén kötött réti talajok és öntéstalajok dominálnak. A talaj vízbefogadó, vízvezető képessége jó, víztározó képessége is megfelelő. A talajvíz általában 1,5-4,5 mélységben található. A mezőgazdasági hasznosítású terület aránya magas, mintegy 95%-os. A jellemző területhasználat a szántó, elsősorban gabona, kukorica és napraforgó termesztés folyik, emellett a rózsa termesztés is jelentős.

Energiagazdálkodás

A házak nagyobb része be van kötve a vezetékes gázhálózatba bár, egyre többen használnak fát alternatív megoldásként. Napelemes fűtés egy-két házban van csupán magas bekerülési költségei miatt.

Közlekedés

Szeged illetve Tiszasziget irányába az autóbuszos közlekedés megfelelő. A kerékpárút megépülésével jelentős a biciklis forgalom, Tiszaszigetről is sokan választják különösen jóidőben ezt a közlekedési formát.  A Tiszaszigeti határátkelőhely miatt a  forgalom megnőtt, ezzel a balesetveszély is növekedett.

Hulladék

A kommunális hulladék szállítását 1999 óta a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. végzi heti egy alkalommal. Az ártalmatlanítást a Sándorfalvi telepen oldják meg. A kukás hulladékgyűjtéshez sárga zsákos gyűjtés is kapcsolódik. A településen hulladékudvar is létesült. Az illegális lerakókat felszámolták, azonban a kiskertes részen időről-időre problémát jelentenek a megjelenő szeméthalmok, melyek gazdátlanok, így az önkormányzatnak kell felszámolnia. Veszélyes hulladék nem keletkezik.


Újszentiván, 2015 március 12.

                                    Dr. Szentirmay Sára
                                        jegyző

 

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Újszentiván facebook oldala

facebook

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Epreskert Rendezvényház

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

Legfrissebb szám

Oldalainkat 487 vendég és 0 tag böngészi