Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Az adó alapja:

 • a telek m2-ben számított területe, az adó évi mértéke 30 forint/m2

 A telekadóval kapcsolatos nyomtatványok letölthetők:

 •  

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

 •  

MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 2011. december 31-ig mentes az adó alól:

 • az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
 • a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után,
 • a teleknek a 11.§ (2) bekezdésben meghatározott része,
 • a 13.§ d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a 11.§ (2) bekezdésébe3n meghatározott mértéket meghaladja,
 • az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület,
 • az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

2012. január 1-től mentes az adó alól:

 • épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
 • az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

Az adókötelezettség:

mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján, termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján, tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület esetében a tanya megnevezés ingatlan-nyilvántartásból való törlését és/vagy a kizárólagos mezőgazdasági célú hasznosítás megszüntetését követő év első napján, az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnik:

belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése vagy mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján, külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése évének utolsó napján, feltéve, hogy a tanyához tartozó földterület tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, a telek épülettel való beépítése félévének utolsó napján. Az adókötelezettségben bekövetkező egyéb változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 136 vendég és 0 tag böngészi